De Vroedmeesterpad   (Alytes obstetricans)

Verspreiding en Habitat:
De vroedmeesterpad is een zeer zeldzame pad die van nature in Nederland alleen voorkomt in Zuid-Limburg maar op enkele andere plaatsen is ge´ntroduceerd. De vroedmeesterpad heeft een extreem West Europese verspreiding van het Iberisch schiereiland het uiterste Zuiden van Nederland. De vroedmeesterpad is een warmteminnende soort en prefereert habitats met veel schuilmogelijkheden, vooral op rotsachtige bodems met veel stenen. Voor hun voorplanting is de vroedmeesterpad weinig selectief en gebruikt hij vele soorten permanente wateren.


Close up vroedmeesterpad.

Beschrijving:
De vroedmeesterpad is een kleine gedrongen pad die maar 5.5 centimeter groot kan worden maar vaak kleiner is. De vroedmeesterpad heeft een vrij gladde huid met een paar wratjes (rood of geel), vaak langs de zijkant van hun rug. Vroedmeesterpadden zijn variabel van kleur, vaak grijs, olijfkleuring of bruin met vaak groen of bruine vlekjes. In de zomer dragen de mannetjes van de vroedmeesterpad eiersnoeren om hun achterpoten. Vroedmeesterpadden zijn vooral actief in de schemer en 's nachts. De vroedmeesterpad voedt zich met insecten, wormen en andere ongewervelde dieren. De vroedmeesterpad kan 5 jaar of ouder worden in het wild.

De vroedmeesterpad is een gedrongen pad.

Levenscyclus:
De mannetjes van de vroedmeesterpad beginnen in mei met het lokken van vrouwtjes. Dit gebeurd op het land. De vroedmeesterpadden paren op het land waarna het mannetje de eiersnoeren, vaak afkomstig van meerdere vrouwtjes om zijn achterpoten windt. De mannetjes van de vroedmeesterpad lopen 3 tot 7 weken met de eitjes om de achterpoten waarna hij ze in water afzet. De eitjes komen dan na enkele uren uit. De larven overwinteren soms als larve en kunnen dan wel 10 centimeter lang worden. Vroedmeesterpadden overwinteren op land verscholen in holen, kieren in rotsen en onder stenen.


Een vroedmeesterpad in zijn habitat.
Andere amfibieen beschrijvingen, volg de volgende links:
 • Gewone pad
 • Rugstreeppad
 • Geelbuikvuurpad
 • Vroedmeesterpad
 • Knoflookpad


 • Boomkikker
 • Bruine kikker
 • Groene kikkers
 • Heikikker
 •          

 • Vuursalamander
 • Kamsalamander
 • Alpenwatersalamander
 • Vinpootsalamander
 • Kleine
      watersalamander


 •