De Knoflookpad   (Pelobates fuscus)

Verspreiding en Habitat:
De knoflookpad is in Nederland een zeer zeldzame verschijning. De knoflookpad wordt aangetroffen rond de grote rivieren en in het Oosten van Nederland. In Europa komt de knoflookpad ten Oosten van Nederland en er is een geisoleerde populatie in centraal Frankrijk (Brenne). De knoflookpad is een nachtdier, overdag verstoppen ze zich ingegraven in de bodem. De knoflookpad heeft dan ook een voorkeur voor gebieden met makkelijk vergraafbare bodems, bijvoorbeeld zand. Voor de voortplanting gebruikt de knoflookpad vele verschillende wateren varierend van poelen tot de oevers van grote meren.


Portret van een knoflookpad

Beschrijving:
De knoflookpad is een middelgrote plompe pad die normaal 6.5 cm (mannetjes) tot 8 cm (vrouwtjes) groot wordt. Knoflookpadden hebben een stompe snuit en opvallend grote uitpuilende ogen. Op de achterpoten hebben knoflookpadden een grote graafknobbel waarmee ze zich kunnen ingraven. De knoflookpad is variabel gekleurd, vaak met een grijs tot bruine grondkleur met daarop een symetrisch patroon van bruine strepen en vlekken. Vaak blijft er een lichte pijl op de rug over (grondkleur). Vaak zitten er ook nog kleine rode vlekjes op de flanken. Knoflookpadden voeden zich met loopkevers, nachtvlinders, spinnen en andere ongewervelden. De knoflookpad kan in het wild ongeveer 10 jaar oud worden.

Knoflookpad kijkt uit zelf gegraven hol


Levenscyclus:
De knoflookpad trekt in april naar zijn voortplantingswater. Vrouwtjes verblijven daar maar een enkele dag, mannetjes verblijven er langer in de hoop dat er meer vrouwtjes komen. Het vrouwtje van de knoflookpad zet gemiddeld 3000 eitjes in twee snoeren aan de vegetatie af. De eitjes komen al na drie dagen uit. De larven kunnen tot ware reuzen uitgroeien van wel 20 cm. De snelste metamorfoseren al na drie maanden tot jonge padjes, maar andere doen er een jaar over. Mannetjes van de knoflookpad zijn na twee jaar geslachtsrijp, vrouwtjes na drie jaar. Knoflookpadden overwinteren ingegraven in de grond op een diepte van ongeveer 60 cm.
Knoflookpad 's nachts (zie wijd open pupil!)
Andere amfibieen beschrijvingen, volg de volgende links:
 • Gewone pad
 • Rugstreeppad
 • Geelbuikvuurpad
 • Vroedmeesterpad
 • Knoflookpad


 • Boomkikker
 • Bruine kikker
 • Groene kikkers
 • Heikikker
 •          

 • Vuursalamander
 • Kamsalamander
 • Alpenwatersalamander
 • Vinpootsalamander
 • Kleine
      watersalamander


 •