De Kamsalamander   (Triturus cristatus)

Verspreiding en Habitat:
De kamsalamander is een zeldzame salamander die in Nederland in het gehele zuiden midden en oosten van het land voor komt. In Europa komt de kamsalamander in Noord en Centraal Europa ten noorden van de Alpen voor. De kamsalamander heeft een voorkeur voor kleinschalig landschap met bospercelen heggen en struwelen. Voor de voortplanting prefereert de kamsalamander vrij grote permanente wateren met sterke ondergroei. De meeste kamsalamanders verblijven buiten het voortplantingsseizoen op land alhoewel sommigen in het gehele jaar in het water blijven.


Vrouwtje kamsalamander onder water.

Beschrijving:
De kamsalamander is een forse salamander die inclusief staart tot 15 centimeter groot kan worden. Kamsalamanders zijn veelal donkerbruin tot zwart op hun rug, hebben witgestippelde flanken en een buik variŽrend van donkergeel tot rood met zwarte vlekken. De huid van de kamsalamander is ruw.


Buiten het voortplantingsseizoen leeft de kamsalamander grotendeels op land.Mannetje kamsalamander onder water.


In de voortplantingstijd heeft het mannetje een kam op zijn rug waaraan de soort de naam kamsalamander te danken heeft. Kamsalamanders zijn 's nachts actief. De kamsalamander voedt zich met (water) insecten, kreeftachtigen en kleine wormpjes. Kamsalamanders worden in het wild gemiddeld 7 tot 8 jaar oud.


Een kamsalamander klimt over hout.

Levenscyclus:
De kamsalamander trekt vanaf half maart richting zijn voortplantingspoelen. Het vrouwtje van de kamsalamander zet 200 tot 400 eitjes afzonderlijk af op waterplanten. De eitjes van de kamsalamander komen na 2 tot 3 weken uit en de larven metamorfoseren na 3 tot 4 maanden. Kamsalamanders worden geslachtsrijp als ze een lengte van 12 tot 13 centimeter hebben bereikt. Dit duurt 2 tot 3 jaar bij mannetjes en vaak langer bij vrouwtjes. Kamsalamanders overwinteren onder stenen, in holen en onder boomstammen en soms ook onder water.

Andere amfibieen beschrijvingen, volg de volgende links:
 • Gewone pad
 • Rugstreeppad
 • Geelbuikvuurpad
 • Vroedmeesterpad
 • Knoflookpad


 • Boomkikker
 • Bruine kikker
 • Groene kikkers
 • Heikikker
 •          

 • Vuursalamander
 • Kamsalamander
 • Alpenwatersalamander
 • Vinpootsalamander
 • Kleine
      watersalamander


 •