De Geelbuikvuurpad   (Bombina variegata)

Verspreiding en Habitat:
De geelbuikvuurpad is het zeldzaamste amfibie van Nederland en komt alleen voor in Zuid Limburg. In Europa heeft de geelbuikvuurpad een centraal Europese verspreiding van Zuid Limburg tot in Griekenland. Het habitat van de geelbuikvuurpad bestaat uit heuvelachtige en bergachtige gebieden met daarin (tijdelijke) ondiepe wateren zoals drinkwaterpoeltjes voor vee en karrensporen.De geelbuikvuurpad in ondiep water.


Beschrijving:
De geelbuikvuurpad is een kleine wrattige aquatische pad van ongeveer 5 centimeter groot. De rug van de geelbuikvuurpad is bruin met zwarte vlekken en zijn buik is fel oranje geel met zwarte vlekken en kleine witte stipjes. Geelbuikvuurpadden zijn vooral overdag actief maar soms ook 's nachts. De geelbuikvuurpad zoekt voedsel rond de oevers van het water en jaagt 's nachts en na regen vaak op land. Geelbuikvuurpadden eten onder andere insecten, spinnen, duizendpoten en andere ongewervelde dieren.

Typische houding in het water.

Levenscyclus:
De geelbuikvuurpad verlaat eind maart begin April zijn winter-
schuilplaats. De voortplanting vind pas plaats vanaf half mei. Waarbij de geelbuikvuurpadden gestimuleerd worden door regenval. De volwassen geelbuik-
vuurpadden verblijven gedurende de zomer vaak in de poelen en zetten gedurende deze tijd meerdere keren eieren af. De jonge geelbuikvuurpadden verlaten het water vanaf begin juli tot eind oktober. De geelbuikvuurpad overwintert op land verscholen in holen, kieren in rotsen en onder stenen.


Een larve van de geelbuikvuurpad.
Andere amfibieen beschrijvingen, volg de volgende links:
 • Gewone pad
 • Rugstreeppad
 • Geelbuikvuurpad
 • Vroedmeesterpad
 • Knoflookpad


 • Boomkikker
 • Bruine kikker
 • Groene kikkers
 • Heikikker
 •          

 • Vuursalamander
 • Kamsalamander
 • Alpenwatersalamander
 • Vinpootsalamander
 • Kleine
      watersalamander


 •