De Kleine watersalamander   (Lissotriton vulgaris)

Verspreiding en Habitat:
De kleine watersalamander is de algemeenste salamander in Nederland en komt voor in een groten verscheidenheid aan biotopen. De kleine watersalamander komt in vrijwel heel Europa voor met uitzondering van het uiterste zuiden. De kleine watersalamander komt in (ondiepe) wateren voor met veel waterplanten en weinig vis, vaak ook in tuinvijvers. Op land prefereert de kleine watersalamander lichte bossen, parken en tuinen.


Mannetje kleine watersalamander.

Beschrijving:
De kleine watersalamander is een kleine salamander die maximaal 11 cm groot kan worden. Kleine watersalamanders hebben een gladde huid, een donkerbruine tot zwarte rug en een fel oranje, gele of zelfs rode buik met veelal zwarte stippen. In de voortplantingstijd heeft het mannetje van de kleine watersalamander een kam op zijn rug. Kleine watersalamanders zijn vooral 's nachts actief. De kleine watersalamander voedt zich met (water) insecten, kreeftachtigen en kleine wormpjes. De kleine watersalamander kan in het wild ongeveer 7 jaar oud worden.


Close up van een kleine watersalamander.

Een kleine watersalamander op land.


Levenscyclus:
De kleine watersalamander trekt vanaf begin april naar zijn voortplantingswater. De paartijd van de kleine watersalamander duurt van begin april tot eind mei. Het vrouwtje van de kleine watersalamander zet 200 tot 300 eitjes afzonderlijk af op waterplanten. De eitjes komen na 1 tot 3 weken uit. De larven van de kleine watersalamander metamorfoseren in augustus/september. De jonge kleine watersalamanders zijn na 2 tot 3 jaar geslachtsrijp. De kleine watersalamander overwintert op land meestal in de buurt van water onder houtblokken, stenen in andere schuilplaatsen.Man kleine watersalamander onder water.
Andere amfibieen beschrijvingen, volg de volgende links:
 • Gewone pad
 • Rugstreeppad
 • Geelbuikvuurpad
 • Vroedmeesterpad
 • Knoflookpad


 • Boomkikker
 • Bruine kikker
 • Groene kikkers
 • Heikikker
 •          

 • Vuursalamander
 • Kamsalamander
 • Alpenwatersalamander
 • Vinpootsalamander
 • Kleine
      watersalamander


 •