Woordenlijst


 • Beeldpunten: Dit is het aantal punten waaruit de foto is opgebouwd. De scherpte van de foto wordt onder andere bepaald door de hoeveelheid punten.


 • Digitale zoom: Er moet verschil gemaakt worden tussen twee soorten zoom, namelijk optische en digitale. Van deze twee is eigelijk alleen de optische zoom een waardevolle vergrotingsmogelijkheid. De digitale zoom is alleen nuttig voor het beperken van de bestandgrootte en daardoor een vermindering van de benodigde geheugenruimte. De kwaliteit van foto's die digitaal zijn ingezoomd is minder dan de kwaliteit van foto's die niet of optisch zijn ingezoomd.


 • Standaard geheugen: Standaard geheugen is de hoeveelheid geheugen die U bij aanschaf van de digitale camera krijgt. In veel gevallen krijgt u namelijk een geheugenkaart en bij sommige typen is er zelfs een intern geheugen. Hoe groter het geheugen, hoe meer foto's opgeslagen kunnen worden. Hoe meer beeldpunten (ookwel pixels of resolutie) de camera heeft des te minder foto's er in het geheugen kunnen. Om geheugen te sparen kan de camera op een lagere resolutie worden ingesteld, dit heeft uiteraard dan wel consequenties wanneer u deze later wil bewerken of laten afdrukken via een fotocentrale.


 • Geluid: Onder geluid verstaan we de mogelijkheid om bij video-opname geluid op te nemen. Dit heeft dus niets te maken met ingebouwde MP3-spelers, memorecorders etc.


 • Gevoeligheid: De techniek in een digitale camera heeft net als een gewone fotocamera een bepaalde lichtgevoeligheid. Om deze lichtgevoeligheid goed te kunnen vergelijken drukken fabrikanten deze vaak in ISO-waarden uit. Dit zijn de vergelijkbare ISO-waarden van fotorolletjes. In het algemeen kunnen daaraan de volgende omstandigheden worden gekoppeld:
  50: zeer zonnige buitenopnamen / statiefopnamen met langere sluitertijd
  100: goed weer buitenopnamen en in beperkte mate binnenopnamen met flits
  200: buitenopnamen en binnenopnamen met flits
  400: slecht weer buitenopnamen en binnenopnamen (met flits)
  1600: slechte lichtomstandigheden (binnenshuis, popconcerten) en situaties waar een snelle sluitertijd vereist is (sport)
  3200: slechte lichtomstandigheden (binnenshuis, popconcerten) en situaties waar een snelle sluitertijd vereist is (sport)


 • Interface: Het type aansluiting waar de digitale camera gebruik van maakt. Nieuwere camera's hebben meestal de beschikking over een USB aansluiting en een video uitgang.. Andere aansluitingen zijn infrarood, serieel of firewire.


 • Kleurdiepte: Kleurdiepte geeft het aantal mogelijke kleuren aan. Dit wordt uitgedrukt in bits. Hoe hoger de kleurdiepte hoe "echter" de foto. 24bit betekent 2 tot de macht 24 kleuren (dus 16.777.216 kleuren).


 • Lens: De tecnische specificaties zoals opgegeven worden vergeleken met het 35mm. kleinbeeldformaat, dit in verband met de vele soorten formaten bij digitale camera's en het ontbreken van goed vergelijkingsmateriaal daardoor. We noteren hier dus het vergelijk met 35mm. kleinbeeld. Sommige fabrikanten zijn hier echter niet volledig duidelijk in waardoor bij enkele produkten deze specificatie ontbreekt.


 • Opslagmedium: Het type opslag dat wordt gebruikt door de camera. Dit is vooral van belang als u het geheugen van de camera wilt uitbreiden. Geheugen kaarten zijn meestal erg kostbaar.


 • Verdere verwerking van digitale foto's is tegenwoordig geen probleem meer. Voor het uitlezen van de geheugenkaarten kunt u terecht in fotozaken. Tegenwoordig zijn ook een aantal printers standaard uitgerust met een uitlees-station. Bij computerwinkels en fotozaken zijn uitleesstations waar 4 of meer soorten op zijn uit te lezen standaard verkrijgbaar


 • Optische zoom: Er moet verschil gemaakt worden tussen twee soorten zoom, namelijk optische en digitale. Van deze twee is eigelijk alleen de optische zoom een waardevolle vergrotingsmogelijkheid. De digitale zoom is alleen nuttig voor het beperken van de bestandgrootte en daardoor een vermindering van de benodigde geheugenruimte. De kwaliteit van foto's die digitaal zijn ingezoomd zijn minder dan de kwaliteit van foto's die niet of optisch zijn ingezoomd.


 • Resolutie: De kwaliteit en scherpte van het beeld. De resolutie wordt uitgedrukt in pixels, horizontaal x verticaal. Hoe hoger de resolutie hoe beter de beeldkwaliteit van de digitale camera.


 • Scherpstelling: Dit geeft aan hoe de camera scherp gesteld kan worden. Dit kan automatisch, handmatig of door middel van fixed focus. Fixed focus houdt in dat de lens een of meerdere vaste instellingen heeft. Daardoor zijn over het algemeen de foto's van deze toestellen minder scherp tenzij het onderwerp zich precies in het ideale scherpstellingsgebied bevindt.


 • USB: Afkorting voor Universal Serial Bus, een verbeterde (en in vergelijking met de voorloper aanzienlijk snellere) manier om gegevens uit te wisselen tussen de computer en randapparatuur. Alleen meer recente PC's beschikken over één of meer USB-poorten en niet alle besturingssystemen ondersteunen ze (Windows 98 en nieuwere versies van Windows 95 doen dit wel).


 • Sinds medio 2002 is er een nieuwe standaard; USB2.0. Deze nieuwe versie heeft dezelfde voordelen als de eerste USB versie maar heeft als groot voordeel dat de gegevensoverdracht vele malen sneller is. Hiermee is USB2.0 in tegenstelling tot USB wel te gebruiken voor zware toepassingen als bijvoorbeeld het koppelen van de videocamera aan de PC. Op dit vlak gaat USB2.0 de concurrentie met "Firewire" aan.


 • Zoeker: Hiermee wordt aangegeven hoe u bepaalt wat u op de foto wilt zetten. Veel digitale camera's hebben een LCD scherm, wat u in uw scherm ziet wordt afgebeeld. Een optische zoeker is wat dat betreft niet nauwkeurig genoeg.


 • Zoom: Er moet verschil gemaakt worden tussen twee soorten zoom, namelijk optische en digitale. Van deze twee is eigelijk alleen de optische zoom een waardevolle vergrotingsmogelijkheid. De digitale zoom is alleen nuttig voor het beperken van de bestandgrootte en daardoor een vermindering van de benodigde geheugenruimte.De kwaliteit van foto's die digitaal zijn ingezoomd zijn minder dan de kwaliteit van foto's die niet of optisch zijn ingezoomd.